Turnhout, 12/06/2018

Beste klant,

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  is een geheel van wettelijke regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze regels worden van kracht op 25 mei 2018.

Vanaf die datum moeten bedrijven die persoonsgegevens bijhouden, voldoen aan de nieuwe regels.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden, zoals een naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, e-mailadres, foto, …

Wat betekent dit in de praktijk?

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door ons?
Naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres en bankrekeningnummer

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?
Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel een betere dienstverlening te geven. Wij verwerken al bovenstaande gegevens in onze klantendossiers (elektronisch en op papier) en geven deze gegevens nooit door aan derden (tenzij op uw verzoek).
Uw naam, adres en telefoonnummer: Deze gegevens gebruiken we o.a. om een offerte op te stellen alsook om facturen op te maken.  Wij gebruiken uw telefoonnummer bv. om afspraken te maken en een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Uw e-mailadres: Hiermee kunnen we u o.a. op de hoogte houden van uw bestelling, onze eenheidsprijzen en/of prijswijzigingen, onze oogst, geplande evenementen en activiteiten, … Betaalinformatie: Met uw bankrekeningnummer kunnen we de betaling van uw bestelling afronden.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden 10 jaar bewaard.

Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens:
U hebt recht om:

  • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
  • Onjuiste gegevens te verbeteren
  • In bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • U hebt ook recht op klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Uw gegevens worden uiteraard met alle respect voor de eigen rechtmatige belangen van u als klant gebruikt.

Gaat u om één of andere reden niet akkoord met onze nieuwe voorwaarden, mag u ons steeds contacteren en gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing.

U kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevens bescherming Gust Van Gils via info@fietspuntturnhout.be of via 0484 16 01 22